Date: Monday, April 22, 2019

Prakashites Overseas Study tour to Japan.